NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Naše firma splňuje podmínky náhradního plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 sbírky. Podle tohoto zákona je společnost s více jak 25 zaměstnanci povinna zaměstnávat minimálně 4% osob se zdravotním postižením.

Pokud společnost nesplňuje tuto zákonnou povinnost zaměstnáním odpovídajícího počtu osob se zdravotním postižením, musí jí splnit odvodem daně do státního rozpočtu nebo odebíráním zboží nebo služeb od firem, které tyto osoby zaměstnávají - tzv. náhradní plnění.


Kalkulátor náhradního plnění

Aktuální stav pracovníků ve společnosti (pouze kmenoví zaměstnanci):

Aktuální stav pracovníků ZPS ve společnosti (pouze kmenoví zaměstnanci):

Uplatňujete-li nákupy z chráněných dílen již nyní, uveďte roční objem obchodů v CH.D.:

Spočítej náhradní plnění

© 2002 - 2013 ALLPACK s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Volgogradská 17/44, 46007 Liberec 9 | Telefon: (+420) 485 114 520 | Fax: (+420) 485 103 547

Allpack na Facebooku